Foredrag om enkeltpersonforetak

Vi holdt våren 2016 foredrag for studentorganisasjonen Raster tilknyttet Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Mange av de som utdanner seg her blir ikke faste ansatte i en bedrift, men blir leid inn på freelance-oppdrag i kortere eller lengre perioder.

I foredraget gikk vi gjennom de ulike selskapsformene og hvilke som er aktuelle for disse studentene. Vi snakker både om hvorfor de skal være selvstendige næringsdrivende og faren ved dette. Her finnes det både fordeler og ulemper med å drive sin egen bedrift.

Videre tar presentasjonen opp selskapsformen enkeltpersonforetak. Kjennetegn, fordeler og ulemper står i fokus. Vi ser på hvordan man starter opp et foretak og viktige datoer i driften av selskapet. Deretter ser vi nærmere på hva det vil si å være frilanser og fordelen og ulempene med dette. Også her ser vi på prosessen og viktige datoer og elementer når man jobber som frilanser.

Avslutningsvis henviste vi til andre nyttige nettsider og institusjoner. I tillegg opplyser vi om våre tjenester og hva vi jobber med i Økonomiformidlingen.

Foredrag 15.03.16 Foredrag 15.03.16