Økonomistyring i studentorganisasjoner

Både høsten 2015 og høsten 2016 holdt vi foredrag på høstkurset til Kulturstyret. Her går vi gjerne gjennom noen sentrale begreper, slik som likviditet, kontobalanse og balanse. Samt litt teori rundt regnskap. Deretter har vi en mer praktisk øvelse i excel.

Dette foredraget ligger tett opp mot det vi lærer på skolen og er derfor veldig gøy for oss å utarbeide og holde. Vi kommer nærmere praktiske problemstillinger og kan bidra til å hjelpe studenter i mange forskjellige studentorganisasjoner.

I etterkant av dette foredraget i 2016 har Økonomiformidlingen vedtatt å utvide gruppen vi kan hjelpe fra kun privatpersoner til å også omfatte studentorganisasjoner. Dette gir oss mulighet til å hjelpe med konkrete problemstillinger knyttet til regnskap for studentorganisasjoner. Vi ser på dette som en god mulighet både for oss og studentorganisasjonene i Bergen.

Trenger din studentorganisasjon hjelp med budsjett eller regnskap må dere gjerne ta kontakt med oss på mail.