Foredrag om studentøkonomi

Våren 2016, nærmere bestemt 5. april, gjestet Magne Gundersen fra Luksusfellen salen på Studentsenteret. Foredraget ble kalt "Smart studentøkonomi" . Vi holdt her et innlegg om våres tilbud. Foredraget ble arrangert av SiB - Karriere og Studiemestring.

Etter dette foredraget kontaktet vi SiB - Karriere og Studiemestring og la fram et forslag til et lignende foredrag som ble avholdt høsten 2016 (14.09). Foredraget fikk navnet "Studentøkonomiens ABC". Dette foredraget er rettet mot ferske studenter. Når man flytter ut hjemmefra for første gang får man gjerne en egen privatøkonomi for første gang. Denne er som kjent ikke veldig romslig heller. Derfor ser vi et behov for økt økonomikunnskaper blant studentene.

Foredraget høsten 2016 ble holdt i samarbeid med SiB - Karriere og Studiemestirng og Jussformidlingen. Dette håper vi kan bli en del av velkomstpakken når man begynner som student i Bergen. Nedenfor finner du bilder av foredragene både våren og høsten 2016. Innlegget våren 2016 ble holdt av Kristine Haugen og foredraget høsten 2016 ble holdt av Krisitne Haugen og Maria Heggebø Wathne.

Studentøkonomiens ABC Smart studentøkonomi