Budsjett - Veien til en oversiktlig økonomi

Skrevet av Christoffer Høsøien og Lise Aspen Fosså.
Publisert i Studvest 5. mai 2017. Den originale artikkelen finner du her.

I Økonomiformidlingen møter vi personer med ulike privatøkonomiske problemer. Noen av disse problemene oppstår fordi man mister oversikt og kontroll over egen privatøkonomi. Et nyttig og enkelt verktøy for å kurere denne økonomiske sjøsyken, er å utarbeide et personlig budsjett.

Budsjett benyttes ofte dersom man ønsker å sette av penger til ulike formål. Du tenker gjerne at oppstilling av budsjett forutsetter dårlig råd og kontroll på privatøkonomien. Dette er slettes ikke tilfellet, tvert imot vil de fleste ha nytte av et budsjett. Grunner til dette kan være:

1. Du får oversikt over hvor mye du har mulighet til å spare. 2. Hvordan fordeler utgiftene seg? Er det poster du kan stramme inn på? 3. Virkemiddel for å ta riktige økonomiske avgjørelser.

Som student har man gjerne begrenset økonomi i studietiden. Like fullt skal utgifter som husleie, strøm, internett, semesteravgift, kollektivtransport og medlemskap på treningssenter betales hver måned. Mister man oversikt over utgiftene, kan det være vanskelig å hente seg inn igjen. Budsjettet er da et nyttig verktøy for å beholde kontroll over privatøkonomien. Har man først oversikt og kontroll, er det også enkelt å kutte utgifter der man har mulighet.

Forbrukerforskningsinstituttet har utarbeidet et referansebudsjett der du kan få en pekepinn på månedlige utgifter. Dette baserer seg på informasjon om kjønn, alder og brutto årsinntekt. Budsjettet består av både generelle utgifter som mat, klær, hygiene og lignende, samt utgifter som ikke nødvendigvis forekommer så ofte, for eksempel møbler og elektronisk utstyr. Referansebudsjettet viser hva det koster for husholdet å leve innenfor et rimelig forbruksnivå. Budsjettet er et langtidsbudsjett, der det beregnes at man setter penger til side for å foreta sjeldnere innkjøp av varige forbruksgjenstander (møbler, hvitevarer etc.). Referansebudsjettet omfatter ikke utgifter til bolig, strøm, alkohol, snus, ferie og den slags.

Planlegger du å lage et budsjett er det noen huskeregler som kan gjøre prosessen litt enklere:

1. Ta utgangspunkt i dine tre siste bankkontoutskrifter som grunnlag for budsjettet. 2. Lag først en oversikt over hva du faktisk har brukt penger på, og lag 4-5 kategorier. Det vanlige er å ha bolig, mat, transport, klær, hygiene og annet. 3. Når du har skaffet en oversikt over hva du faktisk har brukt penger på, kan du forsøke å finne ut hvor du kan redusere forbruket ditt. Ofte kan man endre eller redusere: - Handling på bensinstasjon - Redusere handlingen fra flere ganger i uken til en gang i uken. - Benytte seg av matpakke fremfor kjøp i kantinen. - Røyk/snus kan reduseres eller fjernes helt

Lag budsjett for hver uke eller måned og registrer alle kjøpene dine. Kontroller avvikene dine hver uke og forsøk å korrigere om nødvendig!

Ved å sette opp et budsjett er du på god vei til å få en oversiktlig privatøkonomi. Dersom du fremdeles er usikker på hvordan du skal sette opp et budsjett, er vi i Økonomiformidlingen klare til å hjelpe deg.