Kun 1 av 5 har samboerkontrakt

Skrevet av Line Torsøe og Sandra Hoel Gjester
Publisert i tredje utgave av K7 Bulletin våren 2016

I en undersøkelse av Ipsos MMI kommer det frem at kun 1 av 5 par har inngått samboerkontrakt. Det er lett å vegre seg for å skrive samboerkontrakt fordi man ikke vil gi inntrykk av at man mangler tro på forholdet eller at man ikke stoler på samboeren sin. Når vi samtidig vet at 50 prosent av alle forhold blir oppløst, vil en samboerkontrakt kunne utgjøre en god sikkerhet for begge parter. Kontrakten er en skriftlig avtale for hvordan økonomiske og eiendomsmessige forhold skal være i samboerskapet. I tillegg omfatter kontrakten hva som skjer dersom forholdet opphører. Kontrakten vil skape både økonomisk trygghet og forutsigbarhet og derfor være til god støtte dersom forholdet skulle vise seg å ikke fungere.

Først i kontrakten stadfestes personalia på begge partene. Videre vil det komme frem hvilke av eiendelene som eies alene og hvilke som eies sammen. Gjeld og andre forpliktelser skal også være med i kontrakten. Man har selv eneansvar for gjeld man har pådratt seg. For felles gjeld deles ansvaret likt mellom de to partene med mindre noe annet er spesifisert. Videre vil kontrakten også dreie seg om forsikringer. Eventuelle forsikringsutbetalinger er den enkeltes eneeie hvis erstatningen ikke gjelder eiendeler som eies i fellesskap.

Begge parter skal bidra til å dekke utgifter i felles husholdning. Disse kan være husleie, strøm, internett og mat. Ansvarsfordelingen for disse fellesutgiftene vil derfor også være en del av samboerkontrakten. Deling ved samlivsbrudd kan være neste moment. Her etableres det enighet rundt hva som regnes som brudd, og hvordan fordelingen blir. Endringer kan være siste del av kontrakten. For mange kontrakter kan avtalen endres skriftlig dersom begge parter er enig i dette. Mal til samboerkontrakt finnes tilgjengelig på nettsidene til flere norske banker og forsikringsselskaper.

I tillegg til en samboerkontrakt er det smart å opprette en konto for fellesutgiftene som begge kan ha hvert sitt bankkort til. Her kan det settes inn et bestemt beløp fra begge parter på for eksempel månedlig basis, med utgangspunkt i ansvarsfordelingen for dekning av utgifter og forsørgelse. Felleskontoen vil da bidra til at det blir enklere å holde seg til ansvarsfordelingen man har blitt enige om i kontrakten.

Videre kan det å lage planer sammen i form av budsjett, matplan og handlelister være gode måter å få oversikt over forbruket. Planene kan dessuten brukes som et middel til å prioritere riktig i tillegg til at det på denne måten også blir tydeligere hvor mye man har mulighet for å spare. Til slutt kan det være god praksis å snakke åpent om økonomi, fortelle hverandre om forventninger til styring av økonomien, og løse utfordringer i fellesskap.

Hva skal en samboerkontrakt inneholde?
• Personalia
• Eiendeler som eies alene
• Eiendeler som eies sammen
• Gjeld og andre forpliktelser
• Forsikringer
• Dekning av utgifter og forsørgelse
• Deling ved samlivsbrudd
• Endringer
• Underskrifter