Forsikring og irrasjonalitet

Skrevet av Maria Heggebø Wathne og Marius Hagerud.
Publisert i femte utgave av K7 Bulletin.

Har du full oversikt over dine egne forsikringer? Synes du det er vanskelig å vite hva du bør forsikre og ikke? Det finnes en rekke ulike forsikringer på markedet og det er ofte vanskelig å orientere seg. Dette gjør valget om hva man skal forsikre seg mot vanskelig.

Det viser seg at vi er svært irrasjonelle når det gjelder valg av forsikring. Studier viser at folk har vanskeligheter med å vurdere risiko knyttet til ulike årsaker til flystyrt. I studien får de mulighet til å kjøpe en forsikring som gir $100.000 i utbetaling til pårørende om de dør i en flyulykke. I studiene får de tilbud om å forsikre seg mot enten terrorisme, mekaniske årsaker, eller alle mulige utfall. Resultatet, som er rimelig oppsiktsvekkende, viser at mange er villige til å betale mer for en forsikring som kun dekker terrorangrep, enn et forsikringstilbud som dekker alt (Eric J.Johnson, 1993). Årsaken til at forsikringen mot alt ikke er så attraktiv, er at den ikke skaper stor frykt hos personen. Folk har dermed lavere betalingsvillighet knyttet til denne forsikringen. Begge de andre forsikringene henviser til konkrete hendelser som skaper en form for affekt.

Denne typen irrasjonalitet knyttet til forsikring finner du trolig også igjen i vennegjengen din. Svært mange velger i dag å forsikre mobilen sin, og betaler gjerne 100 kr i måneden for å beskytte seg mot kostnader knyttet til uhell og dermed utlegg av ny mobil. Det mange derimot ikke forsikrer seg mot, er uføre. Dette på tross av at humankapitalen, kontantstrømmen av fremtidig inntekt, er det viktigste vi har (Døskeland, 2014). Uføre er et scenario som de aller fleste har vanskeligheter med å se for seg. Om du imidlertid skulle være så uheldig å bli det, vil alternativkostnaden i form av tapt inntekt være langt over kostnadene knyttet til ny mobil. Om du har en årsinntekt på 600.000 kr og blir uføre, må du klare deg med statlige overføringer på kun 240.000 kr. En uføreforsikring gjennom Econa vil, for studenter uten helseproblemer, koste et sted mellom 35 og 45 kroner i måneden (Econa forsikring). Tatt dette i betraktning kan du både spare kostnader ved å velge uføreforsikring fremfor forsikring av mobil, samtidig som du forsikrer deg mot et mye større tap.

Figur fra Døskeland

Generell teori tilsier at du skal forsikre seg mot tap av en viss størrelsesorden. Det er riktig at sannsynligheten for tap av mobil er større enn uføre, men størrelsen på tapet knyttet til uføre er mye større. Figuren viser at innenfor markert område bør du skifte forsikring. Kort fortalt bør man forsikre det man ikke har råd til å tape. Når det gjelder uføreforsikring vil det være gunstig å forsikre deg tidlig, mens du er frisk.

Så hva vil du forsikre? Mobilen eller livet ditt?

Luksusfellen anbefaler
Dette trenger du ikke forsikre:
- Mobil
- PC

Dette bør du vurdere:
- Fullkasko på bilen
- Reiseforsikring

Dette må du forsikre:
- Ansvarforsikring
- Innboforsikring
- Boligforsikring
- Uføreforsikring