Studielånet: Hva skjer etter du er ferdig med studietiden?

Skrevet av Martin Jøndal Digranes.
Publisert i sjette utgave av K7 Bulletin.

Vi studenter har hørt at studielånet er ”gunstig”, men hvilke rettigheter og muligheter har vi egentlig ETTER vi er ferdigutdannet?

Den 15. i hver måned tikker det inn en gledelig sum på de fleste studenters konto. Som de fleste også vet, er 40% av summen ”gratis penger” som staten kaster etter oss, slik at vi kan leve etter en viss standard gjennom studietiden. De resterende 60% blir imidlertid et lån som må betales tilbake til vår gode venn lånekassen, i henhold til den betalingsplanen vi velger. Det gjennomsnittlige studielånet etter endte studier i Norge, var i 2013 på i underkant av 250 000 kroner. Med andre ord, en betydelig sum som vi alle må betale tilbake. Som vi også vet er det trange tider i norsk økonomi, og det er ikke gitt at vi umiddelbart sklir inn i en jobb med begynnerlønn på 600 000 kroner. Spørsmålet er derfor hvilke muligheter har vi til å utsette nedbetaling og renter etter utdannelsen?

Noen enkle søk på lånekassens tildeles oversiktlige hjemmesider, gir oss raskt et inntrykk av at lånet skal nedbetales, men at du ikke skal ende på gaten som et resultat av vanskelige betalingsforhold. Etter du er ferdig med ditt siste semester som student, tar det hele 7 måneder før den første regningen kommer i posten. Rentene har imidlertid allerede begynt å løpe i månedsskiftet etter ditt siste semester ved NHH.

Fiktivt scenario: Du er ferdig på NHH, og har levert masteroppgave i finans. Du var heldig å få jobb rett etter ditt store øyeblikk på NHH-trappen, men begynnerlønnen var skuffende lav. Du trenger en enklere økonomisk situasjon, men studielånet henger over deg... Hva gjør du?
Svar: Hos lånekassen har du hele 36 betalingsutsettelser som en får innvilget etter søknad, men uten behov for begrunnelse. Med andre ord, tre ekstra år uten nedbetaling på studielånet og mer tid til lønnsforhandlinger!

Hva med renten, sier du? Frykt ikke, renten på studielånet ditt er relativt lav. De siste fire årene har den flytende nominelle renten ligget godt under 3%. Den effektive renten derimot, er lavere enn den nominelle, grunnet studietiden med lån uten nedbetalinger. Skulle det likevel bli for mye renter, har du mulighet til å søke sletting av renter, men denne gangen må du dessverre ha en god grunn!

OBS OBS: Skaff deg umiddelbart e-faktura, så slipper du 18 kroner i fakturagebyr!

Faktaboks
• Etter siste semester som student, går det 7 måneder før den første regningen på nedbetaling av studielånet kommer i posten.
• De første rentene påløper allerede ved månedsskiftet, etter endt utdanning.
• Etter endt utdanning kan du søke 36 betalingsutsettelser, uten krav om begrunnelse.
Konsekvens: Normalt fører utsettelse til lenger nedbetalingstid, eller i noen tilfeller at fremtidige terminbeløp blir høyere.
• Har du en god sosial eller økonomisk begrunnelse, kan du også slette renter.
• Nominell flytende rente på studielånet: mindre enn 3% siste 4 år
Effektiv rente større enn nominell rente