Rådgivere

I Økonomiformidlingen har vi nå 22 frivillige rådgivere. Rådgiverne er fordelt på tre team, ett hver dag de tre første dagene i uken. Det er i utgangspunktet 6 rådgivere på hvert team, i tillegg kommer teamlederen som er presentert under styret.
Her vil vi presentere rådgiverne slik at dere kan bli litt bedre kjent med dem.

Vi retter en stor takk til Foto NHHS for bildene!

Mandagsteamet

Magnus Johannesen

Magnus Johannesen

Magnus startet i Økonomiformidlingen januar 2016. Han har erfaring fra inkasso, refinansiering og gjeldsproblemer. Han har tidligere arbeidet med tvangssalg og nedforhandlinger mot både offentlige og private innkrevere. Ved siden arbeidet i Økonomiformidlingen studerer Magnus ved Norges Handelshøyskole, hvor han studerer regnskap og revisjon.


Monica Benonisen

Monica startet i Økonomiformidlingen våren 2017. Monica arbeider tett med klientene og har en stor styrke i å strukturere, organisere og veilede våre klienter i spørsmål om budsjett og økonomisk planlegging.


Marie Dahl Slaastad

Marie har jobbet i Økonomiformidlingen siden januar 2017. Hun liker å jobbe tett med klientene for å bidra med sin kunnskap på best mulig måte. Hun starter der andre gir opp og er en viktig ressurs for økonomiformidlingen.


Christoffer Høsøein

Christoffer Høsøien

Christoffer, 23 år fra Arna utenfor Bergen. Han går 4.kull ved NHH på linjen for regnskap og revisjon. Før han begynte på NHH, tok han bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved BI Bergen. Han ble med i Økonomiformidlingen høsten 2016. Christoffer er imøtekommende, hardtarbeidende og ønsker å bidra med sin kunnskap til å hjelpe andre.


Martin Jøndal Digranes

Martin startet i Økonomiformidlingen januar 2016. Han er i dag leder av mandagsteamet. Som rådgiver bidrar han sterkt til organisering og ledelse av saksbehandlingen, samtidig som han er en sterk ressurs i saker som omhandler bank og betalingsproblemer. Ved siden av å arbeide i Økonomiformidlingen driver Martin med Triathlon.Tirsdagsteamet


Valeria Engelund

Valeria Engelund

Valeria er en 22 år gammel jente fra Tønsberg, Vestfold. Hun går per januar 2016 på NHH, og har samme tid blitt med i Økonomiformidlingen som rådgiver. Valeria er en livlig og flink jente, og ønsker å bidra positivt i Økonomiformidlingen.


Martin Boger

Martin Aasheim Boger

Martin er en 22 år gammel og er fra Ski, som for øyeblikket er i sitt tredje år på bachelor på NHH. Han startet som rådgiver i Økonomiformidlingen januar 2016. Martin er en omgjengelig gutt som er motivert og besluttsom.


Maria Kvello Strand

Maria Kvello Strand

Maria er en 24 år gammel jente fra Trondheim. Hun går 4. kull på NHH og spesialiserer seg innen økonomisk styring. Hun er imøtekommende og arbeidsom, og ønsker å bruke sin kunnskap til å hjelpe andre som rådgiver i økonomiformidlingen.


Henriette Lie

Henriette Lie

Henriette begynte som rådgiver på tirsdagsteamet høsten 2016. Hun er 23 år, kommer fra Oslo og går 4.kull på NHH med hovedprofil i økonomisk styring. Tidligere har hun jobbet innen inkasso- og banksektoren, samt vært assisterende daglig leder på treningsstudio. Henriette er en motivert, positiv og sosial jente.


Jakob Hjelmeset

Jakob Hjelmeset

Jakob er en 23 år gammel mann fra Sandane i Nordfjord. Han startet i Økonomiformidlingen høsten 2016. Han studerer på masternivå i regnskap og revisjon ved NHH, tidligere tok han en bachelorgrad i økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning. Han er engasjert og klar for et hvert økonomisk spørsmål som kommer!


Bjørn Ulvestad

Bjørn Ulvestad

Bjørn ble med i økonomiformidlingen i august. Han er 25 år og går på fjerdekull i master og regnskap og revisjon. Han har tidligere arbeidet med regnskap og gjør en svært god jobb på tirsdagsteamet. Bjørn er en engasjert mann som alltid har full kontroll. Han er både selvstendig og effektiv, samtidig som han samarbeider meget godt med de andre rådgiverne på temaet.Onsdagsteamet

Kjell Einar Eirikstein

Kjell Einar Erikstein

Kjell Einar ble med i Økonomiformidlingen i januar. Han er 23 år gammel og går fjerdekull. Ved siden av å være over gjennomsnittet interessert i sport, gjør han en svært god jobb som rådgiver på onsdagsteamet. Kjell Einar er en engasjert og omgjengelig kar, som er villig til å gjøre en stor innsats for å hjelpe andre.


Hilda Birgitte Hovland Kleppe

Hilda Birgitte Hovland Kleppe

Hilda startet både i Økonomiformidlingen og på NHH høsten 2016. Hun er 22 år, kommer fra Sotra utenfor Bergen og har tidligere tatt en bachelor i petroleumslogistikk ved Høgskolen i Molde. Nå tar hun master med hovedprofil i finans, og ser frem til å kunne bidra med sine kunnskaper.


Leni Langås Flåta

Leni Langås Flåta

Leni er ei 21 år gammel jente, som for tiden går tredje året på Norges Handelshøyskole. Hun startet i Økonomiformidlingen høsten 2016. Leni er en hardtarbeidende og omtenksom jente som gjør sitt ytterste for å hjelpe på en best mulig måte.


Martine Hansen

Martine Hansen

Martine er 23 år og kommer fra Biri i Oppland. Hun går 4. kull på NHH med hovedprofil i økonomisk styring og har fire år erfaring fra kundeservice i DNB. Martine er en positiv jente som jobber hardt, og som ønsker å bidra positivt i Økonomiformidlingen.


Synne Stedje Aashagen

Synne Stedje Aashagen

Synne er ei jente på 24 år fra Trondheim. Hun går 5. kull på NHH med hovedprofil strategi og ledelse. Høsten 2016 ble hun med på onsdagsteamet i økonomiformidlingen. Hun har erfaring med kundebehandling i bank, og ønsker å bruke sin kunnskap til å hjelpe de med økonomiske problemer.


Tor Salve Halvorsen Konnestad

Tor Salve Halvorsen Konnestad

Tor begynte som rådgiver på onsdagsteamet i Økonomiformidlingen høsten 2016. Han er 21 år, fra sykkelbyen Grimstad og går fjerde året på NHH med hovedprofil i finansiell økonomi. Tor er trivelig og arbeidsom.


Tor Salve Halvorsen Konnestad

Niels Joachim Stang

Niels Joachim (f. 1993) er født og oppvokst på Bekkestua i Bærum. Per dags dato tar han en mastergrad i finans på NHH, men han har tidligere studert i både Trondheim og London. Niels Joachim ble med i Økonomiformidlingen våren 2017 som rådgiver og er også med i squashgruppen på NHH. I tillegg skrev han bacheloroppgave om nordmenns sparing og har stor interesse for personlig økonomi, investering og programmering. Han arbeider målrettet og har et stort engasjament for arbeidet han gjør.