Budsjett

Et budsjett er en plan for hvor mye penger du skal bruke på de forskjellige ting i en fremtidig periode. Altfor få lager i dag et budsjett for sin egen økonomi. Hvis du tar deg tiden til å lage et budsjett kan du bestemme hva du vil prioritere å bruke penger på og hva du ikke syns er så viktig å bruke penger på.

Du kan lage et budsjett for et arrangement (f.eks. en fest eller et bryllup), et prosjekt (oppussing) eller for privatøkonomien din det neste halve året. Fordelen med et budsjett er at du lettere har kontroll på de forskjellige utgiftene. Det gir deg også mulighet til tenke gjennom hvilke poster du skal bruke penger på, noe som kan være en nyttig øvelse i seg selv. Har du planlagt hvor mye penger du skal bruke på et prosjekt eller arrangement er det lettere å holde seg til denne rammen.

Hvis du trenger hjelp til å sette opp et budsjett for et prosjekt eller spesialtilpasset din privatøkonomi kan du gjerne ta kontakt med Økonomiformidlingen.

Privatøkonomi for voksne

I et budsjett for privatøkonomi er det viktig å tenke gjennom hvilke utgifter man har i løpet av et år. Alle utgiftene som påløper i løpet av et år skal så fordeles til et månedsbudsjett. Hvis du har bil er det realistisk å sette av 2300 kr på månedsbudsjettet. Det betyr ikke at du betaler 2300 kr på ulike utgifter hver måned. Bilutgifter innebærer f.eks. årsbudsjett, vedlikehold av bilen, forsikring og bensin. Årsforsikring betales vanligvis i mars og vedlikehold vil typisk komme i en «klump», ikke jevnt fordelt over alle månedene i året. Det er derfor viktig for økonomien din at du setter av en lik sum hver måned til slike større utgiftsposter. Dette gjelder også f.eks. for klær. Du kjøper kanskje ikke nye klær hver måned, men når du skal ha en ny vinterjakke kan dette fort koste deg et par tusen kroner. Da er det greit om du allerede har spart opp disse pengene i budsjettet ditt.

I et budsjett for privatøkonomien er det viktig at utgiftene dine ikke er høyere enn inntektene dine. Det er derfor lurt å begynne med å få en oversikt over hvor mye penger du får inn hver måned.

Vi har laget en mal med forskjellige poster, her kan du fylle inn de beløpene du mener er realistiske i din økonomi.
Last ned malen her!

Hvis du er usikker på hva som er normalt å bruke på de forskjellige postene har Statens institutt for forbruksforskning laget et referansebudsjett. Her kan du legge inn antall personer i din husholdning og få ut et budsjett. Det er viktig å påpeke at dette budsjettet gir et moderat forbruk.

Privatøkonomi studenter

Studenter kan ha spesielt mye å tjene på et budsjett fordi de har en lav inntekt. Vi har her satt opp et budsjett for studenter. For å få gode forslag til hvordan du kan spare på de ulike postene kan du sjekke fanen «I media» og klikke deg inn på «Publikasjoner i K7 Bulletin». Her vil du finne artikler som rådgiverne i Økonomiformidlingen har skrevet for studenter.

Last ned malen til studentbudsjett her!

Feriebudsjett

Ferien ender ofte opp med å koste litt mer enn man hadde tenkt seg. Ved å sette opp et detaljert budsjett på forhånd kan man tenke igjennom hva man skal bruke på hvilke poster. Da vet man hvor mye man har til shopping, mat og utflukter når man er på reise. Man kan også brue budsjettet til å finne den rimeligste reisen. Alle postene er ikke relevante for alle typer reiser, fyll inn det som er aktuelt for deg.

Last ned feriebudsjettet her!